قیمت خرید نهال گردو و بادام | نهالستان رویال نهال

قیمت خرید ارقام نهال گردو,قیمت خرید ارقام نهال بادام

نهال گردو چندلر پیوندیی
قیمت خرید
نهال گردو چندلر پیوندیی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو پدرو پیوندی
قیمت خرید
نهال گردو پدرو پیوندی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو فرانکت پیوندی
قیمت خرید
نهال گردو فرانکت پیوندی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو فرنور پیوندی
قیمت خرید
نهال گردو فرنور پیوندی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو روند پیوندی
قیمت خرید
نهال گردو روند پیوندی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو لارا پیوندی
قیمت خرید
نهال گردو لارا پیوندی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو هارتلی پیوندی
قیمت خرید
نهال گردو هارتلی پیوندی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو وینا پیوندی
قیمت خرید
نهال گردو وینا پیوندی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو رقم جمال
قیمت خرید
نهال گردو رقم جمال

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو دماوند
قیمت خرید
نهال گردو دماوند

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو کاما پیوندی
قیمت خرید
نهال گردو کاما پیوندی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو بیلچک
قیمت خرید
نهال گردو بیلچک

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو شبین
قیمت خرید
نهال گردو شبین

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو ضیاء آباد قودآقوز
قیمت خرید
نهال گردو ضیاء آباد قودآقوز

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو تویسرکان
قیمت خرید
نهال گردو تویسرکان

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو پکان آمریکایی
قیمت خرید
نهال گردو پکان آمریکایی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

بذر گردو خوشه ای
قیمت خرید
بذر گردو خوشه ای

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو سانلند پیوندی
قیمت خرید
نهال گردو سانلند پیوندی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو سجنو
قیمت خرید
نهال گردو سجنو

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو توسرخ پیوندی
قیمت خرید
نهال گردو توسرخ پیوندی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو پاریزین
قیمت خرید
نهال گردو پاریزین

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو یالووا
قیمت خرید
نهال گردو یالووا

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو یالووا3
قیمت خرید
نهال گردو یالووا3

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو ژنوتیپ رویال قاسمی
قیمت خرید
نهال گردو ژنوتیپ رویال قاسمی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو مراغه - ژنوتیپ برتر
قیمت خرید
نهال گردو مراغه - ژنوتیپ برتر

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو کانادایی - ژنوتیپ برتر
قیمت خرید
نهال گردو کانادایی - ژنوتیپ برتر

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو خوشه ای فرانسوی - ژنوتیپ برتر
قیمت خرید
نهال گردو خوشه ای فرانسوی - ژنوتیپ برتر

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو شیلی - ژنوتیپ برتر
قیمت خرید
نهال گردو شیلی - ژنوتیپ برتر

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو خوشه ای اسرائیلی
قیمت خرید
نهال گردو خوشه ای اسرائیلی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال گردو اسرائیلی تخم مرغی - ژنوتیپ برتر
قیمت خرید
نهال گردو اسرائیلی تخم مرغی - ژنوتیپ برتر

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال بادام مامایی
قیمت خرید
نهال بادام مامایی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال بادام یلدا
قیمت خرید
نهال بادام یلدا

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال بادام کاغذی
قیمت خرید
نهال بادام کاغذی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال بادام فرانیس
قیمت خرید
نهال بادام فرانیس

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال بادام شکوفه
قیمت خرید
نهال بادام شکوفه

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال بادام سهند
قیمت خرید
نهال بادام سهند

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال بادام حریر
قیمت خرید
نهال بادام حریر

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال بادام پسته ای
قیمت خرید
نهال بادام پسته ای

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال بادام نون پاریل
قیمت خرید
نهال بادام نون پاریل

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال بادام آی
قیمت خرید
نهال بادام آی

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال بادام آذر
قیمت خرید
نهال بادام آذر

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال بادام تونو
قیمت خرید
نهال بادام تونو

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال بادام ربیع
قیمت خرید
نهال بادام ربیع

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

نهال بادام شاهرود12
قیمت خرید
نهال بادام شاهرود12

جهت خرید و اطلاع از قیمت روز نهال مورد نظر با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس

آدرس نهالستان:

آذربایجان غربی , میاندوآب , کوی تقی آباد , روبروی منبع آب.

آدرس گلخانه:

 آذربایجان غربی , میاندوآب , کوی رابری , نرسیده به ایستگاه تحقیقات کشاورزی

آدرس دفتر:

آذربایجان غربی , میاندوآب , خیابان 17 شهریور , ساختمان شیشه ای صاحب الزمان

شرایط خرید و ارسال نهال

خرید نهال به صورت حضوری و غیر حضوری و بدون واسطه صورت می پذیرد. این نهالستان طرف قرارداد با پایانه اتوبوس رانی جهت انتقال نهال با سریع ترین زمان ممکن به تمام نقاط ایران مشتریان عزیز نگران بعد مسافت و خشک شدن و خطای نهال نباشید زیرا ما ابتدا روز ارسال را با شما هماهنگ نموده سپس همکاران ما نهال مورد نظر شما را پس از هرس ریشه و ضدعفونی در اولین فرصت به مقصد ارسال می نمایند.

شرایط پیش فروش و شماره حساب

جهت پیش خرید محصولات خصوصا ارقام کمیاب می توانند با تماس با بخش فروش 09141811520 اقدام به پیش خرید نهال نمایند . و در فصل عرضه اقدام به تحویل محصول خود نمایند . شرایط پیش فروش شامل واریزی حداقل یک چهارم مبلغ فاکتور می باشد.شماره کارت جهت مراودات مالی: بانک صادرات 6037697430255494 بنام آرمین قاسمی. قبل از واریزی وجه با مدیریت هماهنگی انجام دهید.

آدرس نهالستان

آ غ , میاندوآب , کوی تقی آباد , روبروی منبع آب , نهالستان رویال نهال

شماره تماس

044453330527

09141811520

09301811520

آدرس اینترنتی

info@gerdo.co

www.Gerdo.co

www.RoyalNahal.com

li> li>