قیمت خرید نهال بادام مامایی | نهالستان رویال نهال

قیمت خرید ارقام نهال گردو,قیمت خرید ارقام نهال بادام

قیمت نهال گردو چندلر پیوندی armin ghasemi Rating: 7 out of 10

قیمت خرید نهال بادام مامایی

 کشور سازنده:ایران.شهرکرد

زمان گلدهی:متوسط تا دیرگل

درصد مغز:36

درصد دوقلویی:48

سختی پوست:پوست سخت

گردافشان:ربیع وسفید

پایه:بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام مامایی:


بادام رقم مامائی منشاءآن ایران می باشدکه زمان گل دهی آن متوسط دیر گل است. زمان رسیدن میوه آن زودمیباشد و نوع پوست چوبی میوه خیلی سخت با طعم مغز شیرین و درصد مغز48%است.از نظرعادت باردهی نیز بر روی شاخه یکساله و نوع باروری آن خودناسازگار است. ارقام گرده دهنده ربیع و سفید و دارای عملکرد زیادمی باشد

تصاویر نهال بادام مامایی

عکس نهال بادام مامایی

عکس

عکس نهال بادام مامایی

عکس

عکس نهال بادام مامایی

عکس

عکس نهال بادام مامایی

عکس

عکس نهال بادام مامایی

عکس

عکس نهال بادام مامایی

عکس

li>