قیمت خرید نهال بادام آذر | نهالستان رویال نهال

قیمت خرید ارقام نهال گردو,قیمت خرید ارقام نهال بادام

قیمت خرید نهال بادام آذر

 کشور سازنده:ایران اذر شهر

زمان گلدهی:دیرگل

درصد مغز:42

درصد دوقولویی:2

سختی پوست:نیمه کاغذی

گرد افشان:فرانیس

پایه:بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام اذر:

بادام اذر:حاصل رقم ایتالیایی (پدر) و رقم فرانسوی (ای) (مادری) است،قوی و پربلر،دیرگل،پوست سبز ان به اسانی از هسته جدا می شود.

تصاویر نهال بادام آذر

عکس نهال بادام آذر

عکس

عکس نهال بادام آذر

عکس

عکس نهال بادام آذر

عکس

عکس نهال بادام آذر

عکس

عکس نهال بادام آذر

عکس

عکس نهال بادام آذر

عکس

li>