قیمت خرید نهال بادام شاهرود12 | نهالستان رویال نهال

قیمت خرید ارقام نهال گردو,قیمت خرید ارقام نهال بادام

قیمت خرید نهال بادام شاهرود12

 کشورسازنده:ایران.شاهرود

زمان گلدهی:دیرگل

درصدمغز:40

درصد دوقلویی:28

سختی پوست:نیمه سنگی

گردافشان:شاهرود1الی.12

پایه:بادام تلخ

مشخصات بادام شاهرودی 12:

طعم شیرین با مغزی شیرین میبلشد

تصاویر نهال بادام شاهرود12

عکس نهال بادام شاهرود12

عکس

عکس نهال بادام شاهرود12

عکس

عکس نهال بادام شاهرود12

عکس

عکس نهال بادام شاهرود12

عکس

عکس نهال بادام شاهرود12

عکس

عکس نهال بادام شاهرود12

عکس

li>