قیمت خرید نهال بادام کاغذی | نهالستان رویال نهال

قیمت خرید ارقام نهال گردو,قیمت خرید ارقام نهال بادام

قیمت خرید نهال بادام کاغذی

 کشور سازنده:ایران

زمان گلدهی:زودگل

درصدمغز:55

درصد دوقلویی:محدود

سختی پوست:کاغذی

گردافشان:حریر

پایه:بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام کاغذی:

تصاویر نهال بادام مامایی

عکس نهال بادام مامایی

عکس

عکس نهال بادام مامایی

عکس

عکس نهال بادام مامایی

عکس

عکس نهال بادام مامایی

عکس

عکس نهال بادام مامایی

عکس

عکس نهال بادام مامایی

عکس

li>