قیمت خرید نهال بادام فرانیس | نهالستان رویال نهال

قیمت خرید ارقام نهال گردو,قیمت خرید ارقام نهال بادام

قیمت خرید نهال بادام فرانیس

 گشور سازنده:فرانسه

زمان گلدهی:خیلی دیرگل

درصدمغز:38

درصد دوقولویی:ندارد

سختی پوست:پوست نازک

گردافشان:سهندوشکوفه

پایه:بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام فرانیس:

درختی قوی و دیرگل،فرانسوی،برداشت محصول اسان و پوست سبز به راحتی جدا می شود.

تصاویر نهال بادام فرانیس

عکس نهال بادام فرانیس

عکس

عکس نهال بادام فرانیس

عکس

عکس نهال بادام فرانیس

عکس

عکس نهال بادام فرانیس

عکس

عکس نهال بادام فرانیس

عکس

عکس نهال بادام فرانیس

عکس

li>